Skocz do zawartości

Kody błędów Audi VAG


michał JAGODA#

Rekomendowane odpowiedzi

Poniżej zamieszczam kody błędów Audi - wystarczy podłączyć samochód pod VAG'a i sprawdzić poniższe kody.

Wskazówka: Naciśnij CTR+F i wpisz nazwę kodu, który Cię interesuję.

Kody błędów Audi:

257 Zawór dolotowy ABS lewy przód - N101

258 Elektrozawór 1 - N88

259 Zawór dolotowy ABS prawy przód - N99

260 Elektrozawór 2 - N89

261 Zawór dolotowy ABS tył - N103

262 Elektrozawór 3 - N90

263 Skrzynia przekładniowa

264 Elektrozawór 4 - N91

265 Zawór wylotowy ABS lewy przód - N102

266 Elektrozawór 5 - N92

267 Zawór wylotowy ABS prawy przód - N100

268 Elektrozawór 6 - N93

269 Zawór wylotowy ABS tył-N104

270 Elektrozawór 7 - N94

273 Zawór dolotowy ABS prawy tył - N133

274 Zawór dolotowy ABS lewy tył - N134

275 Zawór wylotowy ABS prawy tył -N135

276 Zawór wylotowy ABS lewy tył -N136

277 Zawór dolotowy / wylotowy ABS lewy przód - N137

278 Zawór główny ABS-N105

279 Zawór 1 blokady mechanizmu różnicowego - N125

280 Zawór 2 blokady mechanizmu różnicowego - N126

281 Czujnik prędkości własnej pojazdu - G68

282 Nastawnik przepustnicy - V60

283 Czujnik koła ABS lewy przód - G47

284 Zawór dolotowy / wylotowy ABS prawy przód - N138

285 Czujnik koła ABS prawy przód -G45

286 Zawór dolotowy / wylotowy ABS lewy tył - N139

287 Czujnik koła ABS prawy tył - G44

289 Zawór dolotowy / wylotowy ABS prawy tył - N 140

290 Czujnik koła ABS lewy tył - G46

291 Druckschalter-F116/Vl/arnkontakt-F117

292 Zasilanie hydraulicznego korektora ciśnienia

293 Przełącznik wielofunkcyjny - F125

294 Włącznik ciśnieniowy 1 stanu skrzyni przekładniowej

295 Włącznik ciśnieniowy 2 stanu skrzyni przekładniowej

296 Włącznik Kick-down - F8

297 Czujnik obrotów w skrzyni - G38

298 Włącznik blokady mechanizmu różnicowego - E121

299 Drążek wyboru biegu - E122

300 Czujnik temperatury w skrzyni - G 93

301 Pompa hydroagregatu ABS - V39

302 Przekaźnik zaworów ABS - J106

303 Przełącznik wyboru funkcji - E91

305 Wskaźnik zużycia paliw - nieprawidłowy sygnał

306 Układ powietrza wtórnego - rząd cylindrów 1

307 Układ powietrza wtórnego - rząd cylindrów 2

309 Pompa spryskiwaczy - V135

310 Czujnik tęmperatury 1 katalizatora - G20

312 Czujnik temperatury 2 katalizatora - G132

313 Katalizator

314 Zawór dwudrożny recyrkulacji spalin - N161

512 Sygnał czujnika Halla poza zakresem

513 Czujnik obrotów silnika - G 28

514 Czujnik momentu zapłonu - G 4

515 Czujnik Halla - G 40

516 Styk biegu jałowego - F60

517 Styk pełnego otwarcia przepustnicy - F81

518 Potencjometr przepustnicy - G 69

519 Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym - G71

520 Przepływomierz powietrza - G70/G19

521 Potencjometr CO - G74

522 Czujnik temperatury płynu chłodzącego - G62

523 Czujnik temperatury powietrza zasysanego - G 42

524 Czujni spalania stukowego 1 - G61

525 Sonda Lambda - G39

526 Włącznik świateł hamowania - F

527 Czujnik temperatury kolektora dolotowego - G72

528 Czujnik wysokości - F96

529 Nieprawidłowa informacja o prędkości obrotowej

530 Nastawnik / potencjometr przepustnicy - G88

531 Napięcie odniesienia w przepływomierzu

532 Napięcie zasilające

533 Regulacja obrotów biegu jałowego

534 Czujnik temperatury oleju - G8

535 Pierwszy stopień regulacji spalania stukowego

536 Drugi stopień regulacji spalania stukowego

537 Regulacja z sondą Lambda

538 Napięcie odniesienia

539 Czujnik temperatury paliwa - G81

540 Czujnik spalania stukowego 2 - G66

541 Potencjometr mechanizmu wyznacz. dawki paliwa - G99

542 Czujnik wzniosu końcówki wtryskiwacza - G80

543 Przekroczone obroty maksymalne

544 Przekroczone maksymalne ciśnienie doładowania

545 Brak połączenia elektrycznego silnik - skrzynia

546 Usterka linii przesyłania danych

547 Czujnik kontroli ciśnienia ABS - F137

548 Zasilanie pamięci kodów usterek

549 Sygnał zużycia paliwa

550 Regulacja kąta wyprzedzenia wtrysku

551 Przegrzanie katalizatora

552 Potencjometr przepływomierza - G19

553 Przepływomierz masowy powietrza - G70

554 Regulacja z sondą Lambda 2

555 Sonda Lambda 2 - G108

558 Osiągnięta granica adaptacji dla mieszanki ubogiej

559 Osiągnięta granica adaptacji dla mieszanki bogatej

560 Układ recyrkulacji spalin

561 Regulacja składu mieszanki

575 Ciśnienie w kolektorze dolotowym

577 Regulacja spalania stukowego - cylinder 1

578 Regulacja spalania stukowego - cylinder 2

579 Regulacja spalanie stukowego - cylinder 3

580 Regulacja spalania stukowego - cylinder 4

581 Regulacja spalania stukowego - cylinder 5

582 Regulacja spalania stukowego - cylinder 6

583 Regulacja spalania stukowego - cylinder 7

584 Regulacja spalania stukowego - cylinder 8

585 Czujnik temperatury dla układu recyrkulacji spalin - G98

586 Regulacja układu recyrkulacji spalin

587 Osiągnięta granica adaptacji składu mieszanki

588 Zapalnik poduszki powietrznej kierowcy - N95

589 Zapalnik 1 poduszki powietrznej pasażera - N131

590 Zapalnik 2 poduszki powietrznej pasażera - N132

591 Włącznik zapięcia pasa kierowcy - E24

592 Włącznik zapięcia pasa pasażera - E25

593 Włącznik zajęcia siedzenia pasażera - F151

594 Obwód zapalnika poduszki powietrznej

595 Zarejestrowane dane powypadkowe

596 Zwarcie w obwodach elektrozaworów

597 Nieprawidłowe sygnały z czujników kół

598 Usterka mechaniczna / hydrauliczna

599 Niestabilny włącznik pedału hamulca / świateł hamowania

600 Potencjometr w V68 - G92

601 Potencjometr w V70 - G112

602 Potencjometr w V85 - G114

603 Silnik klapy nawiewu / odmrażania - V85

604 Potencjometr w V71 - G113

605 Zawór dwudrożny klapy powietrza - N63

606 Zawór dwudrożny blokowania przepływu cieczy chłodzącej - N147

607 Wskaźnik temperatury zewnętrznej - G106

608 Czujnik obciążenia pojazdu - G119

609 Stopień końcowy zapłonu 1

610 Stopień końcowy zapłonu 2

611 Stopień końcowy zapłonu 3

612 Stopień końcowy zapłonu 4

613 Stopień końcowy zapłonu 5

614 Stopień końcowy zapłonu 6

615 Stopień końcowy zapłonu 7

616 Stopień końcowy zapłonu 8

617 Czujnik opóźnienia (uderzeniowy) lewej poduszki powietrznej - G104

618 Czujnik opóźnienia (uderzeniowy) prawej poduszki powietrznej -G105

619 Obwód czujnika lewego

620 Obwód czujnika prawego

621 Zawór ograniczenia ciśnienia - N155

622 Przekroczony poziom wody w filtrze paliwa

623 Brak połączenia elektrycznego ABS - skrzynia przekładniowa

624 Sprężarka klimatyzacji

625 Sygnał prędkości własnej

626 Lampka kontrolna nagrzewania świec żarowych - K29

627 Czujnik poziomu wody w filtrze paliwa - G120

628 Układ kontroli położenia nastawnika

629 Włącznik pedału hamulca - F47

630 Włączenie klimatyzacji

633 Obwód zapalnika / czujnika opóźnień (zderzeniowego)

634 Rezystor w układzie EDS - N159

635 Ogrzewanie sondy Lambda przed katalizatorem

636 Czujnik przyspieszenia, przedni prawy - G121

637 Czujnik przyspieszenia, tylny lewy - G 122

638 Brak połączenia elektrycznego silnik – skrzynia przekładniowa

639 Czujnik opóźnień (zderzeniowy) - G123

640 Przekaźnik ogrzewania sondy Lambda - J278

641 Temperatura ATF

642 Zawór przełączający blokady mech. różnicowego EDS, przedni prawy - N166

643 Zawór wylotowy blokady mech. różnicowego EDS, - przedni prawy - N167

644 Zawór przełączający blokady mech. różnicowego EDS, przedni lewy - N168

645 Zawór wylotowy blokady mech. różnicowego EDS, przedni lewy - N169

646 Brak połączenia elektrycznego 1 ABS-ASR - silnik

647 Brak połączenia elektrycznego 2 ABS-ASR - silnik

648 Ogrzewanie sondy Lambda za katalizatorem

649 Zawór dolotowy / wylotowy ABS tył - N160

650 Włącznik pedału sprzęgła - F36

651 Połączenia w układzie zapalnika poduszki powietrznej

652 Układ kontroli biegu

653 Niestabilny sygnał drążka wyboru biegu

654 Zapalnik napinacza kierowcy - N153

655 Zapalnik napinacza pasażera - N154

656 Czujnik zajęcia siedzenia - G128

657 Nastawnik klapy nawiewu środkowego - V102

658 Nastawnik tempomatu

659 Autotest

660 Włącznik Kick-down, potencjometr przepustnicy

661 Wskaźnik temperatury

662 Obrotomierz

663 Prędkościomierz

664 Wskaźnik poziomu paliwa

665 Lampka kontrolna zapięcia pasów - K19

666 Sygnał dźwiękowy

667 Sygnał o temperaturze zewnętrznej

668 Napięcie zasilania (30)

669 Druga kontrolka usterek - K97

670 Czujnik położenia nastawnika przepustnicy - G127

671 Włącznik w układzie GRA - E45

672 Pompa hydroagregatu ABS z rezystorem

673 Nacisnąć pedał hamulca

674 Puścić pedał hamulca

675 Lewy przód zawory dolot:0V wylot:0V -koło zablokowane

676 Lewy przód zawory dolot:UBAT wylot:0V - koło zablokowane

677 Lewy przód zawory dolot:UBAT wylot:UBAT - koło wolne

678 Lewy przód zawory dolot:UBAT wylot:0V - koło wolne

679 Ogrzewanie sondy Lambda 2 przed katalizatorem

680 Prawy przód zawory dolot:0V wylot:0V -koło zablokowane

681 Prawy przód zawory dolot:UBAT wylot:0V - koło zablokowane

682 Prawy przód zawory dolot:UBAT wylot:UBAT- koło wolne

683 Prawy przód zawory dolot:UBAT wylot:0V - koło wolne

684 Ogrzewanie sondy Lambda 2 za katalizatorem

685 Lewy tył zawory dolot:0V wylot:0V - koło zablokowane

686 Lewy tył zawory dolot:UBAT wylot:OV- koło zablokowane

687 Lewy tył zawory dolot:UBAT wylot:UBAT -koło wolne

688 Lewy tył zawory dolot:UBAT wylot:0V -koło wolne

689 Fałszywe powietrze w układzie zasysania

690 Prawy tył zawory dolot:0V wylot:0V - koło zablokowane

691 Prawy tył zawory dolot:UBAT wylot:0V - koło zablokowane

692 Prawy tył zawory dolot:UBAT wylot:UBAT - koło wolne

693 Prawy tył zawory dolot:UBAT wylot:0V - koło wolne

694 Oświetlenie / włącznik i deska wskaźników

695 Zawory blokady mech. różnicowego EDS:UBAT - koło przednie lewe/prawe zablokowane

696 Zawór ograniczenia ciśnienia, lewy - N170

697 Zawór ograniczenia ciśnienia, prawy - N171

698 Duży pobór prądu przez sterownik

699 Sonda Lambda za katalizatorem - G130

700 Sonda Lambda 2 za katalizatorem - G131

701 Przekroczenie temperatury chłodziwa - test

702 Czujnik składu paliwa - G133

703 Włącznik biegu jałowego symulowany z potencjometru / styk

708 UWAGA: zostanie włączony wentylator

709 Fotoczujnik nasłonecznienia 2 - G134

710 Silniczek klapy odmrażania - V107

711 Silniczek klapy nawiewu kabiny lewy - V108

712 Silniczek klapy nawiewu kabiny prawy - V109

713 Silniczek klapy nawiewu środkowego lewy - V110

714 Silniczek klapy nawiewu środkowego prawy - V111

715 Silniczek klapy nawiewu tylnego - V112

716 Silniczek klapy powietrza zużytego - V113

717 Silniczek klapy AKF - V114

718 Włącznik nawiewu lewy dolny - F179

719 Włącznik nawiewu prawy górny - F180

720 Włącznik nawiewu lewy dolny - F181

721 Włącznik nawiewu prawy dolny - F182

722 Włącznik nawiewu lewy środek - F183

723 Włącznik nawiewu prawy środek - F184

724 Włącznik nawiewu lewy - F185

725 Włącznik nawiewu prawy - F186

726 Włącznik nawiewu środek - F187

727 Potencjometr w V107 - G135

728 Potencjometr w V110 - G136

729 Potencjometr w V111 - 6137

730 Potencjometr w V102 - G138

731 Potencjometr w V108 - G139

732 Potencjometr w V109 - G140

733 Potencjometr w V112 - 6141

734 Potencjometrw klapie nawiewu środkowego - G142

735 Potencjometr w V113 - G143

736 Potencjometrw V114 - G144

737 Zawór regulacji ogrzewania lewy - N175

738 Zawór regulacji ogrzewania prawy - N176

739 Pompa cieczy chłodzącej - V50

740 Czujnik identyfikacji cylindra 1 - G145

741 Kontrola pedału hamulca

742 Układ wentylacji akumulatora

743 Czujnik w układzie wentylacji akumulatora - G146

744 Regulacja temperatury akumulatora

745 Kontrola izolacji

746 Uszkodzenie cel akumulatora

747 Czujnik temperatury akumulatora przedni - G52

748 Czujnik temperatury akumulatora tylni - G53

749 Klapa przewietrzania

750 Lampka usterek

751 Wskaźnik naładowania akumulatora

752 Wentylator i podgrzewanie akumulatora

753 Usterki w obwodach czujników kół

754 Lampka kontrolna ogrzewania

755 Lampka kontrolna ciśnienia oleju - K3

756 Czujnik temperatury w kanale powietrza, lewy - G150

757 Czujnik temperatury w kanale powietrza, prawy - G151

758 Układ powietrza wtórnego

759 Nastawnik temperatury w kanale powietrza, lewy - G155

760 Nastawnik temperatury w kanale powietrza, prawy - G156

761 Zarejestrowana usterka w sterowniku silnika

762 Wtryskiwacz - N181

763 Czujnik ciśnienia gazu, strona kierowcy - G147

764 Czujnik ciśnienia gazu, strona pasażera - 6148

765 Czujnik położenia mechanizmu wyznacz. dawki - G149

766 Czujnik temperatury w kanale powietrza, przedni - G152

767 Czujnik temperatury parownika, tylny - G153

768 Czujnik temperatury wymiennika ciepła, tylny - G154

769 Czujnik temper. cieczy chłodz. na wyjściu z silnika - G82

770 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej na wyjściu z chłodnicy - G83

771 Czujnik rezerwy paliwa – G

772 Włącznik ciśnienia oleju - F22

773 Czujnik ciśnienia oleju - G10

774 Czujnik poziomu pojazdu tylni lewy - G76

775 Czujnik poziomu pojazdu tylni prawy - G77

776 Czujnik poziomu pojazdu przedni lewy - G78

777 Czujnik położenia pedału przyspieszenia - G79

778 Czujnik skrętu kół - G85

779 Czujnik temperatury zewnętrznej - G17

780 Czujnik 030C Geber fur Vertikalbeschleunigung - G90

781 Silnik nastawnika przedni lewy - V76

782 Silnik nastawnika przedni prawy - V77

783 Silnik nastawnika tylni lewy - V78

784 Silnik nastawnika tylni prawy - V79

785 Czujnik temperatury dla wskaźnika w desce - G56

786 Czujnik temperatury dachu - G86

787 Czujnik temperatury w kanale zasysania świeżego powietrza - G89

788 Zawór dwudrożny klapy odmrażania / nawiewu - N118

789 Włącznik biegu wstecznego - F41

790 Klapa powietrza świeżego 1 zużytego

791 Włącznik termiczny parownika - E33

792 Włącznik ciśnienia w klimatyzacji - F129

793 Czujnik położenia pedału hamulca - G100

794 Czujnik pompy hydraulicznej - G101

795 Czujnik przyspieszeń pionowych, tylny - G102

796 Czujnik temperatury powietrza za dmuchawą - V42

797 Fotoczujnik nasłonecznienia - G107

798 Test segmentów

799 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - G110

800 Czujnik temperatury dmuchawy - G109

801 Włącznik wysokiego ciśnienia sprzęgła sprężarki - F118

802 Włącznik niskiego ciśnienia sprzęgła sprężarki - F73

803 Czujnik ugięcia sprężyny przód prawy - G116

804 Czujnik ugięcia sprężyny przód lewy - G115

805 Zawór amortyzatora, przód lewy - N148

806 Zawór amortyzatora, przód prawy - N149

807 Zawór amortyzatora, tył lewy - N150

808 Zawór amortyzatora, tył prawy - N151

811 System nie przygotowany do testowania

824 Lampka kontrolna ASR - K86

849 Styk S we włączniku zapłonu - D

850 Wyjście sterujące wzmacniacz zewnętrzny, w radiu.

851 Głośnik

852 Głośnik przedni

853 Głośnik tylni

854 Wyjście do wyświetlacza radiowego w konsoli

855 Połączenie ze zmieniaczem CD

856 Antena, w radiu

928 Mechanizm zamka centralnego, drzwi kierowcy - F220

929 Mechanizm zamka centralnego, drzwi pasażera - F221

930 Mechanizm zamka centralnego, drzwi tylne lewe - F222

931 Mechanizm zamka centralnego, drzwi tylne prawe -F223

932 Silnik szyby drzwi kierowcy - V147

933 Silnik szyby drzwi pasażera - V148

934 Silnik szyby drzwi tylne lewe - V26

935 Silnik szyby drzwi tylne prawe - V27

936 Włącznik silnika szyby drzwi pasażera - E107

937 Włącznik silnika szyby drzwi tylne lewe - E52

938 Włącznik silnika szyby drzwi tylne prawe - E54

939 Silnik regulacji lusterka strona kierowcy - V149

940 Silnik regulacji lusterka strona pasażera - V150

941 Silnik regulacji lusterka strona kierowcy - V121

942 Silnik regulacji lusterka strona pasażera - V122

943 Ogrzewanie lusterka strona kierowcy - Z4

944 Ogrzewanie lusterka strona pasażera - Z5

945 Czujnik zderzeniowy - G190

946 Oświetlenie wnętrza pojazdu - W

947 Włącznik krańcowy klapy bagażnika - E188

948 Sygnał zamknięcia szyberdachu

949 Silnik zamknięcia klapy bagażnika LOCK

950 Silnik otwarcia klapy bagażnika UNLOCK

951 Przekaźnik silnika zdalnego otwierania klapy bagażnika - J398

952 Sygnał otwarcia drzwi kierowcy

953 Układ czasowego oświetlenia wnętrza pojazdu

955 Klucz 1

956 Klucz 2

957 Klucz 3

958 Klucz 4

959 Lampka kontrolna zamka centralnego

960 Włącznik w zamku strona kierowcy

961 Włącznik w zamku strona pasażera

1014 Stopień końcowy termostatu

1015 Sterowanie dmuchawą powietrza chłodzącego

1016 Zawór tłoczenia powietrza do amortyzatorów - gazowych - N106

1017 Sprężarka powietrza do amortyzatorów gazowych - V65

1018 Wentylator chłodzenia cieczy chłodzącej - V 7

1019 Przekaźnik

1020 Pompa wody - V36

1021 Lampka kontrolna blokady mechanizmu różnicowego - K81

1022 Załączone oświetlenie wnętrza i wyświetlacze na desce

1023 Sygnał dźwiękowy - H3

1025 Nieprawidłowe sterowanie lampki sygnalizacji uszkodzeń

1026 Wentylator parownika, tył - V20

1027 Dmuchawa ciepłego powietrza tył - V47

1028 Przekaźnik dmuchawy - J323

1029 Przekaźnik klimatyzacji - J32

1039 Czujnik temperatury dla wskaźnika temp. płynu chłodzącego - G2

1040 Uszkodzone połączenie elektryczne 2 ABS - skrzynia przekładniowa

1041 Niestabilne funkcjonowanie ASR

1044 Sterownik nieprawidłowo kodowany

1045 Włącznik układu Tiptronic - F189

1046 Lampka kontrolna układu hamulcowego - K32

1047 Lampka kontrolna układu hamulcowego - K7

1048 Lampka kontrolna sterownika silnika Diesla - K104

1049 Napięcie zasilania (50)

1050 Układ grzania świec żarowych

1051 Silnik nastawnika dawki paliwa - V117

1052 Potencjometr sygnału obciążenia - G157

1053 Zawór początku wtrysku - N182

1054 Przekaźnik zasilania (30) - J317

1055 Czujnik początku tłoczenia - G158

1056 Funkcja: ładowanie wyrównane

1057 Funkcja: ładowanie przy stałym napięciu

1058 Funkcja: ładowanie przy stałym prądzie

1059 Czujnik położenia wirnika - G159

1060 Czujnik temperatury uzwojeń, wyżłobienia - G160

1061 Czujnik temperatury uzwojeń, głowica uzwojeń - G161

1062 Sygnał ograniczenia prądu ładowania akumulatora

1070 Przekaźnik rozrusznika - J53

1071 Czujnik położenia tarczy sprzęgła - G162

1072 Zawór podciśnieniowy nastawnika sprzęgła - N183

1073 Sprzęgło ciśnienia systemowego

1074 Przewietrzanie nastawnika sprzęgła - N184

1075 Przekaźnik pompy podciśnienia - J318

1076 Przekaźnik sprzęgła pompy hydraulicznej - J319

1077 Włącznik podciśnieniowy serwomechanizmu wspomagania hamulca - F190

1078 Włącznik zmiany biegu - F191

1079 Przekaźnik hydrauliki wspomagania układu kierowniczego - J320

1080 Włącznik wspomagania układu kierowniczego - F192

1081 Zawór przełączania pierwszeństwa - N185

1082 Lampka kontrolna rezerwy paliwa - K105

1083 Lampka kontrolna poziomu płynu spryskiwaczy - K106

1084 Lampka kontrolna temperatury 0°C - K107

1085 Lampka kontrolna temperatury 4°C - K108

1086 Czujnik dla prędkościomierza - G22

1087 Nie przeprowadzono procedury nastaw podstawowych

1088 Adaptacja składu mieszanki 2

1089 Włącznik złożonego pałąka bezpieczeństwa - F204

1090 Włącznik otwartego pałąka bezpieczeństwa - F203

1091 Włącznik dachu składanego przedni - F202

1092 Włącznik złożonego dachu składanego - F171

1093 Włącznik pokrywy zasobnika dachu składanego - F201

1094 Włącznik pokrywy zasobnika dachu składanego - F195

1095 Włącznik 2 pokrywy zasobnika dachu składanego - F197

1096 Włącznik 1 pokrywy zasobnika dachu składanego - F199

1097 Włącznik zatrzaśniętego pokrywy zasobnika dachu składanego - F172

1098 Włącznik zamknięcia tylnej klapy - F206

1099 Włącznik zamknięcia bagażnika

1100 Włącznik otwarcia bagażnika

1101 Włącznik blokady zabezpieczenia zamka - F205

1102 Włącznik 3 pokrywy zasobnika dachu składanego, prawy - F196

1103 Włącznik 2 pokrywy zasobnika dachu składanego prawy - F198

1104 Włącznik 1 pokrywy zasobnika dachu składanego, prawy - F200

1105 Zawór elektromagnetyczny 8 - N186

1106 Przekaźnik opuszczania szyby - J291

1107 Lampka kontrolna dachu składanego - K98

1108 Przekaźnik podnoszenia szyby - J292

1109 Przekaźnik pompy hydraulicznej - J321

1110 Elektromagnes blokady zamka - N187

1111 Silnik 1 zamka bagażnika

1112 Zasilanie silników 1 i 2

1113 Silnik 2 zamka bagażnika

1114 Włącznik dźwigni hamulca ręcznego - F9

1116 Nastawnik regulacji dachu składanego

1117 Sygnał obciążenia z zacisku alternatora DF

1118 Podgrzewanie silnika

1119 Sygnał rozpoznania biegu

1120 Przestawianie wałka rozrządu 1

1121 Przestawianie wałka rozrządu 2

1122 Czujnik Halla 2 - G163

1123 Nieprawidłowe wysterowanie

1124 Kontrola czasu ładowania

1125 Przełączanie zmiennej długości kolektora dolotowego

1126 Sygnał o obrotach silnika

1127 Lampka kontrolna rezerwy paliwa - K16

1128 Cewka czytnika klucza w immobilizerze - D2

1129 Styk S - H15

1130 Działanie układu ABS

1131 Wysterowanie kierunkowskazów

1132 Czujnik podczerwieni przedni - G166

1133 Czujnik podczerwieni tylni - G167

1134 Syrena alarmowa - H12

1135 Czujniki kontroli wnętrza pojazdu

1136 Przerwy w pracy rozrusznika

1137 Włącznik zamka centralnego - styk zamykania

1138 Włącznik zamka centralnego - styk otwierania, drzwi kierowcy

1139 Włącznik zamka centralnego - styk otwierania, drzwi pasażera

1140 Włącznik zamka centralnego - styk otwierania klapy bagażnika

1141 Włącznik otwierania klapy bagażnika - E165

1142 Silniki zamka centralnego - zamykanie drzwi kierowcy i wlewu paliwa

1143 Silniki zamka centralnego - otwieranie drzwi kierowcy i wlewu paliwa

1144 Silniki zamka centralnego - otwieranie drzwi pasażera

1145 Silniki zamka centralnego - otwieranie drzwi tylnych

1146 Silniki zamka centralnego - zamykanie drzwi pasażera i tylnych

1147 Silnik zamykania klapy bagażnika - V120

1148 Aktywacja zabezpieczenia zamknięcia drzwi

1149 Deaktywacja zabezpieczenia zamknięcia drzwi

1150 Wskaźniki analogowe

1151 Wyłącznik blokady silnika Diesela - F207

1152 Włącznik układu nadzorowania biegu - F209

1153 Włącznik układu Ecomatic - E163

1154 Włącznik ciśnieniowy sprzęgła - F210

1155 Sprzęgło

1156 Włącznik rozpoznania biegu - F208

1157 Zasilanie syreny alarmu

1158 Zasilanie kierunkowskazów

1159 Połączenia immobilizera

1160 Przekaźnik świec żarowych - cieczy chłodzącej - J325

1161 Stopień sterujący zaworem przestawiania faz rozrządu

1165 Moduł sterujący przepustnicę - J338

1166 Sygnał momentu obrotowego silnika

1167 Zawór ograniczenia pełnego obciążenia - N194

1168 Zawór zwiększania obrotów biegu jałowego - N177

1169 Włącznik krańcowy drzwi kierowcy - F2

1170 Czujnik długości impulsu wtrysku - G175

1172 Czujnik temperatury siedzenia pasażera - G59

1173 Silnik przesuwu siedzenia kierowcy w poziome - V28

1174 Silnik przesuwu siedzenia kierowcy w pionie -V138

1175 Nastawnik temperatury ogrzewanego siedzenia kierowcy - E94

1176 Klucz

1177 Sterownik silnika

1179 Nieprawidłowo zaprogramowany klucz

1180 Połączenie elektryczne silnik/sprężarka klimatyzacji

1181 Inicjalizacja: zaprogramowane tylko 2 klucze

1182 Układ adaptacji sterowania silnika do wysokości

1183 Lampka kontrolna katalizatora - K72

1184 Czujnik temperatury w kanale powietrza, tylny - G174

1185 Nawiew świeżego powietrza, tył - V80

1186 Nastawnik klapy rozdziału nawiewu świeżego powietrza, tył -V136

1187 Nastawnik klapy nawiewu regulacji temperatury, tył- V137

1188 Połączenie elektryczne sterownik/sprzęgło magnetyczne

1189 Nastawnik klapy rozdziału nawiewu świeżego powietrza, przód - V145

1190 Połączenie elektryczne sterownik /nastawniki

1192 Sprzęgło hydrokinetyczne

1193 Przekaźnik dokładnej regulacji ogrzewania - J359

1194 Przekaźnik zgrubnej regulacji ogrzewania -J360

1195 Koniec

1196 Magistrala danych pomiędzy sterownikami silnika i skrzyni automatycznej

1199 Połączenie elektryczne silnik/ABS

1200 Zasilanie elektrozaworów ABS

1201 Zasilanie pompy ABS

1202 Linia diagnostyczna

1203 Połączenie elektryczne ABS/deska wskaźników

1204 Czujnik temperatury silnika - G27

1205 Przekaźnik układu Climatronic - J254

1206 Sygnał opóźnienia wyłączenia zapłonu

1208 Zmieniona zawartość pamięci danych sterownika

1209 Sygnał obrotów - alternator, zacisk W

1210 Sterownik uczy się możliwego zakresu przełączania

1211 Zapalnik napinacza pasa, tylni strona kierowcy

1212 Zapalnik napinacza pasa, tylni strona pasażera

1213 Zapalnik napinacza pasa, tylni środkowy

1215 Czujnik zajęcia siedzenia, tylnie strona kierowcy - G177

1216 Czujnik zajęcia siedzenia, tylnie strona pasażera - G178

1217 Zapalnik bocznej poduszki powietrznej, strona kierowcy - N199

1218 Zapalnik bocznej poduszki powietrznej, strona pasażera - N200

1219 Zapalnik tylnej bocznej poduszki powietrznej, strona kierowcy - N201

1220 Zapalnik tylnej bocznej poduszki powietrznej, strona pasażera - N202

1221 Czujnik zderzeniowy bocznej poduszki powietrznej, strona kierowcy - G179

1222 Czujnik zderzeniowy bocznej poduszki powietrznej, strona pasażera - G180

1223 Sygnał zamka centralnego - otwarcie

1224 Niewłaściwy sterownik

1226 Zarejestrowane dane wypadkowe bocznej poduszki powietrznej, strona kierowcy

1227 Zarejestrowane dane wypadkowe bocznej poduszki powietrznej, strona pasażera

1235 Zawór dotłaczania powietrza wtórnego - N112

1236 Elektromagnes blokady drążka wyboru biegu - N110

1237 Zawór odcinania dopływu paliwa - N109

1238 Przestawianie kąta wyprzedzenia zapłonu

1239 Zawór przewietrzania nastawnika przepustnicy - N97

1240 Zawór odpowietrzania nastawnika przepustnicy - N117

1241 Elektrozawór 2 przewietrzania filtra z węglem aktywnym - N115

1242 Stopnie końcowe w sterowniku

1243 Zawór zmiany długości kolektora dolotowego - N156

1244 Sterowanie ogrzewaniem sondy lambda - J208

1245 Nastawnik ciśnienia - N73

1246 Przekaźnik podgrzewania kolektora dolotowego - J81

1247 Elektrozawór 1 przewietrzania filtra z węglem aktywnym - N80

1248 Zawór dwudrożny wzbogacania przy pełnym obciążeniu - N54

1249 Wtryskiwacz cylindra 1 - N30

1250 Wtryskiwacz cylindra 2 - N31

1251 Wtryskiwacz cylindra 3 - N32

1252 Wtryskiwacz cylindra 4 - N33

1253 Wtryskiwacz cylindra 5 - N83

1254 Wtryskiwacz cylindra 6 - N84

1255 Wtryskiwacz cylindra 7 - N85

1256 Wtryskiwacz cylindra 8 - N86

1257 Zawór stabilizacji obrotów biegu jałowego - N71

1258 Nastawnik klapy powietrza - V63

1259 Przekaźnik pompy paliwa - J17

1260 Zawór blokowania przesuwu - N65

1261 Elektrozawór regulacji z sondą lambda - N7

1262 Elektrozawór ograniczenia ciśnienia doładowania - N75

1263 Wtryskiwacz rozruchowy - N17

1264 Przekaźnik popy powietrza wtórnego - J299

1265 Zawór recyrkulacji spalin - N18

1266 Przekaźnik świec żarowych - J52

1267 Sterownik podgrzewania świec żarowych - J179

1268 Nastawnik dawki - N146

1269 Zawór początku wtrysku - N108

1270 Sprzęgło klimatyzacji - N25

1271 Nastawnik klapy nawiewu regulacji temperatury - V68

1272 Nastawnik klapy centralnej - V70

1273 Dmuchawa świeżego powietrza - V2

1274 Nastawnik klapy spiętrzającej - V71

1275 Przekaźnik zaworu elektromagnetycznego

1276 Pompa hydroagregatu ABS - V64

1277 Przekaźnik pompy hydroagregatu ABS-J185

1278 Przekaźnik zaworu odcinania dopływu paliwa EDS - J263

1280 Poduszka powietrzna pasażera wyłączona

1296 Czujnik temperatury w kanale powietrza, środek - G191

1297 Czujnik temperatury w kanale powietrza. podłoga - G192

1298 Test lampek kontrolnych w desce wskaźników

1312 Magistrala danych sterowników napędu pojazdu

1313 Magistrala danych sterowników napędu pojazdu w trybie awaryjnym

1314 Sterownik silnika

1315 Sterownik skrzyni automatycznej

1316 Sterownik układu hamulcowego

1317 Sterownik deski wskaźników - J285

1318 Sterownik w pompie wtryskowej - J399

1328 Magistrala danych układu komfortu

1329 Magistrala danych układu komfortu w trybie awaryjnym

1330 Sterownik główny układu komfortu

1331 Sterownik drzwi kierowcy - J386

1332 Sterownik drzwi pasażera - J387

1333 Sterownik drzwi tylnych lewych - J388

1334 Sterownik drzwi tylnych prawych - J389

1335 Sterownik przestawiania siedzenia i lusterka kierowcy

1354 Sygnał wyłączenia immobilizera

1355 Sygnał otwarcia wszystkich okien

1356 Sygnał zamknięcia wszystkich okien

1357 Silnik blokowania klapy wlewu paliwa - V155

1358 Włącznik wewnętrznej blokady otwarcia drzwi kierowcy - E155

1359 Włącznik wewnętrznej blokady otwarcia drzwi pasażera - E198

1360 Włącznik układu przeciwkradzieżowego DWA otworzyć

1361 Włącznik układu przeciwkradzieżowego DWA zamknąć

1362 Włącznik klapy bagażnika zamknąć - F124

1363 Włącznik zamka centralnego, drzwi kierowcy - F59

1364 Włącznik zamka centralnego. drzwi pasażera - F114

1365 Przełącznik Lock / Unlock

1366 Otwarcie po sygnale zderzenia

1367 Wyłączenie przez pompę zamka centralnego

1368 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia bagażnika

1369 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia klapy silnika

1370 Załączenie alarmu przez czujnik ruchu wewnątrz pojazdu

1371 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia drzwi kierowcy

1372 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia drzwi pasażera

1373 Załączenie alarmu przez połączenie z masą radia

1374 Załączenie alarmu przez włączenie zapłonu

1375 Zawór regulacji twardości zawieszenia silnik, stopień 1

1376 Sygnał obrotów pompy wtryskowej

1377 Czujnik ultradźwiękowy alarmu, strona lewa - G170

1378 Czujnik ultradźwiękowy alarmu, strona prawa - G171

1379 Włącznik nadzoru wnętrza pojazdu - E183

1380 Załączenie alarmu przez czujnik alarmu DWA, lewy tylny

1381 Załączenie alarmu przez czujnik alarmu DWA, tylny prawy

1382 Załączenie alarmu przez czujnik alarmu DWA, przedni lewy

1383 Załączenie alarmu przez czujnik alarmu DWA, przedni prawy

1384 Załączenie alarmu przez czujnik zbicia szyby

1385 Lampka kontrolna systemu alarmu - K95

1386 Nastąpiło załączenie alarmu

1387 Połączenie z napięciem zasilającym

1388 Połączenie z sygnałem taktującym

1389 Włącznik otwarcia klapy bagażnika - F124

1390 Załączony system nadzoru wnętrza pojazdu

1391 Symulowany sygnał zderzenia

1392 Następny nastawnik

1393 Czujnik poziomu pojazdu - G84

1394 Lampka kontrolna systemu poziomowania pojazdu

1395 Sprężarka systemu poziomowania pojazdu

1396 Zawory amortyzatorów tylnych - N150/151

1397 Zawór powietrza wtłaczanego systemu poziomowania pojazdu

1398 Połączenie sygnałowe z zamka centralnego zamknięcie drzwi

1399 Przekaźnik sprężarki systemu poziomowania pojazdu

1400 System poziomowania pojazdu

1401 System poziomowania pojazdu w położeniu transportowym

1402 Magistrala danych systemu nawigacji

1403 Czujnik zbicia szyby, tylny

1404 Zawór regulacji twardości zawieszenia silnika, stopień 2

1405 Zawór 2 recyrkulacji spalin - N213

1406 Brak wytwarzania płomienia

1407 Przerwy w wytwarzaniu płomienia

1408 Odłączone po zaniku napięcia zasilania

1409 Powtarzające się przerwy w wytwarzaniu płomienia

1410 Nagrzewnica przegrzana

1411 Czujnik temperatury - G18

1412 Świece płomieniowe ze sterowaniem płomienia - Q8

1413 Pompa dozująca - V54

1414 Wentylator powietrza spalania - V6

1415 Pompa wymuszania obiegu - V55

1416 Sygnał sterowania dmuchawą świeżego powietrza

1417 Sygnał sterowania dodatkową nagrzewnicą

65535 Uszkodzony sterownik

Pozdrawiam

kody_bledow_audi_vag.pdf

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 rok później...

Witam! Dostałam z ASO protokół diagnozy mojego auta. Rozpoznano usterki : 01336 080 Magistrala danych komfort koncernu w działaniu jednoprzewodowym sporadycznie, oraz 01330 037 Centralny komputer sterujący systemu Komfort J393 uszkodzenie.

Proszę o wytłumaczenie, -- o co dokładnie w tym chodzi..... Auto sprawuje się doskonale i system nigdy nie sygnalizował o jakichkolwiek usterkach. Pozdrawiam forumowiczów. :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.